image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, Pravidla prodeje pozemků obce Šišma

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1 poplatek popelnice úřední deska.pdf

01.01.2020

OZV 2 poplatek pes úřední deska.pdf

01.01.2020

OZV 3 nakládání s odpadem úřední deska.pdf 01.01.2020
 Územní plán Šišma - veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy  17.06.2022
OZV 5 noční klid úřední deska.pdf 01.01.2020
OZV 6 místní poplatek za odpad.pdf 01.03.2024
OZV 7 místní poplatek za stočné.pdf 01.03.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech


PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ V OBCI ŠIŠMA

prodej pozemků obraz 1.png

 prodej pozemků obraz 2.png

prodej pozemků obraz 3.png

ZÁMĚR PRODEJE A ODKOUPENÍ POZEMKŮ V OBCI ŠIŠMA

záměr prodeje pozemku a odkoupení pozemku v obci Šišma.jpg