image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Přerušení dodávky vody v obci Šišma, dne 25.9.2020

Přerušení dodávky vody v obci Šišma, dne 25.9.2020Dobrý den,

 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 25.09.2020 bude v době od 8,00 do 14,00 hodin přerušena dodávka vody v obci Hradčany a obci Šišma.

Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „ROZŠÍŘENÍ VODOVODU HRADČANY, SO01 VODOVOD „ZÁHONKY“, kde budou realizovány práce související s odstavením rozvodného řadu a s provedením trvalých opatření pro zásobení obyvatel po dobu dalších stavebních prací. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: dispecink@vakpr.cz.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené v dané oblasti, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Současně žádám o vyvěšení informace na stránkách naší společnosti oddělením IT zajištění a pracovníky obecního úřadu o vyhlášení tohoto opatření v místě obvyklým způsobem.

-          Provoz vodovodů PVP I. zajistí přistavení malé mobilní cisterny v předmětné oblasti a zajištění mobilní rozvážky vody do Šišmy a Hradčan.

-          Pracovník PV zodpovědný za odstávku a uvedení vodovodu zpět do provozu je – mistr PVP I. p. Král Lubomír, mobil 732 762 778

-          Firma zajišťující napojení na stávající vodovod – GASMONT, spol. s.r.o., p. Slaměník, mobil 724 593 025

-          Žádám příslušné pracovníky obce o zveřejnění tohoto oznámení v místě obvyklým způsobem.

 

S pozdravem

 

 

              Ing. Jiří Pavlík

              Vedoucí provozu vodovodů

              Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

              Šírava 482/21, Přerov I - Město

              750 02 Přerov

              IČ 47674521

              DIČ CZ47674521

              tel. 581 299 132