image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a komise > SDH Šišma

SDH Šišma

Historie a současnost

V druhé polovině 19. století se začala v českých zemích rozšiřovat hasičská myšlenka a vznikaly postupně první sbory dobrovolných hasičů. Tak se stalo i u nás, že byl konkrétně v roce 1937 hasičský sbor založen.

Jak se uvádí v naší kronice tehdy 29. března 1937 Civilní obrana protiletectva v Šišmě, za spoluúčasti Sboru dobrovolných hasičů z Hradčan, předvedla poplachové cvičení, při kterém byl simulován nálet letadla. Po skončení tohoto cvičení se v místním hostinci sešli zájemci o založení hasičského sboru. Ihned na této schůzi se přihlásilo 17 občanů za činné členy a všichni občané obce za přispívající.

Ustavující Valná hromada SDH v Šišmě se konala 25. dubna 1937 ve zdejší Obecné škole. Byly přečteny stanovy, zvolen výbor a dohodnuta výše členských příspěvků, které tehdy činily 5 Kč, přičemž dobročinnost se neomezovala.

Ke své činnosti však hasičský sbor nezbytně potřeboval motorovou stříkačku. Zvažovalo se několik možností a nabídek. Výběr stroje provázely těžké spory a hádky. Byla dokonce zvolena čtyřčlenná komise, která se měla podívat ve fabrikách a potom podat dobrozdání o tom či onom stroji.    Předvedeny byly stroje od firmy Chotěboř a Stratílek. Zvolená komise potom doporučila stříkačku od firmy Stratílek a její cena byla 32.500 Kč plus výstroj pro 18 členů sboru. Vše se hradilo ze sbírek a přineslo to hodně problémů.

Podnět k založení jednotky sboru dobrovolných hasičů v Šišmě dal jako první tehdejší starosta obce, pan Josef Škrabal dne 24. dubna 1937 a hned ze začátku čítal 18 činných členů. Prvním starostou sboru se stal pan Karel Kozák a byl jím po dobu 10 let.

FOTO v přípravě: černobílá fotka malých hasičů, se jmény v popisku

Zprava: Stanislav Rada, Josef Žák, Josef Brázda, Klement Janek, Jaroslav Zlámal, Jan Zavadil, Antonín Janča, Štefan Olešňák, Milan Kvašňák, Stanislav Neradil

FOTO: zápis z valné hromady, leden 1950

černobílá fotka hasičů, se jmény v popisku

Dne 28. května 1937 byla do Šišmy dovezena z firmy Stratílek Vysoké Mýto požární stříkačka spolu s výzbrojí a výstrojí pro všech 18 členů.

Pro nadšence uvádíme technické údaje, čerpané z předávacího listu z tohoto dne: motorová požární stříkačka model 353 s motorem originál „STRATÍLEK“, výkonnosti 35 HP, průměr válců 75 mm, zdvih pístů 110 mm, motor 4 válcový, s vysokotlakovým centrifugálním čerpadlem o dodávce vody 1350 l/min.

FOTO v přípravě: černobílá fotka s pánem, stojícím u Stratílka, se jménem v popisku

Oldřich Gaďurek

U prvního požáru sbor zasahoval v březnu 1938 v usedlosti Stanislava Zobana v Hradčanech.

V roce 1960 nabídl pan Eduard Výstřela pro výstavbu hasičské zbrojnice svou stodolu. Samotná výstavba byla započata ve stejném roce a slavnostně otevřena v červnu roku 1964.

FOTO v přípravě: černobílá fotka lidí, stojících v hloučku před zbrojnicí

V současné době je ve výbavě jednotky vozidlo DA-31, PS8, PS12 a stále funkční Stratílek z roku 1937, který je vystaven v muzeu hasičské techniky v Dřevohosticích.

K 1. červnu 2017 měl sbor 47 členů, z toho 10 zařazených do JPO V.

Troubky 2010

FOTO: Troubky 2010

         Sbor dobrovolných hasičů Šišma, spolu s přispívajícími občany se zejména zabývá pořádáním kulturních akcí pro obec a obce z blízkého okolí. Pravidelně se zde koná kolem patnácti více či méně tradičních akcí pro děti, dospělé i seniory, mezi ty hlavní patří Kácení máje a soutěž v hasičském sportu Šišemský Krtičák. Sbor se také významně podílí na běžném chodu obce například realizací úklidových či sběrných brigád.

FOTO: retro foto hasičů v uniformách s popiskem se jmény

Horní zleva: Josef Mika, František Zlámal, Stanislav Neradil, Jaroslav Zlámal, Petr Zlámal

Dolní zleva: Jan Kulich, František Barvík, Eduard Výstřela, Eduard Sehnálek

FOTO: Stratílek 

HASIČSKÝ PRAPOR

Ku příležitosti 80. výročí od založení sboru byl v roce 2017 pořízen hasičský prapor a slavnostní stuha.

Ručně vyšívaný šišemský prapor se pyšní výšivkou svatého Floriána, stojícího u budovy bývalé školy, která se nachází v srdci obce. Na výšivce je rovněž i zvonice, u které byl prapor v den oslav 24. června 2017 posvěcen.

Oslavy 2017

Foto: Jan Zavadil